Megtakarítási program

Tőkepiaci lehetőségekre építő rendszeres megtakarítási program

Önnek ajánljuk, ha:

 • elégedetlen a banki környezetben elérhető hozamokkal
 • rendszeres megtakarítások révén kívánja céljait elérni
 • idő hiányában nem ér rá rendszeresen és mélyrehatóan foglalkozni befektetéseivel
 • elvárja, hogy megtakarításait aktívan, a piaci eseményekre reagálva kezeljék
 • fontos Önnek a befektetési alapokon keresztül megvalósuló aktív kockázat kezelés
 • számít ha vagyonát több tízéves gyakorlattal rendelkező szakemberek kezelik

Hogyan működik?

 • Ön
  • bármikor elindíthatja ezt a programot rendszeres megtakarítás elhelyezésével (minimum 20.000.- Ft/hó) 5 vagy 10 éves időtartamra, választható (Havi / Negyedéves / Féléves / Éves) fizetési gyakorisággal
  • Önnek lehetősége van: Eseti befizetés teljesítésére, a Program felfüggesztésére, részleges vagy teljes forrás kivonására (díjtétel szerint)
 • a szerződésben foglalt ügyfélmegbízás alapján a rendszeres befizetések erejéig automatikusan pénzügyi eszközök kerülnek megvásárlásra az Ön számára.
 • A megtakarítási program során a rendszeres megtakarításait Ön befektetési alapba fekteti be, melynél az alapkezelő folyamatosan, aktívan kezeli az Ön megtakarítását, a mindenkori piaci viszonyoknak megfelelően válogat a kezelt, különböző kockázati szintű alapokból. A cél a megfelelő - az Alapkezelő várakozásait tükröző - befektetési mix kialakítása különböző profilú befektetési alapokból, így például: kötvény-, részvény-, abszolút hozamú, forintban és devizában denominált alapokból. Az Alapról, Alapkezelőről, befektetési politikáról, kockázatokról részletesen tájékoztatást a CHB munkatársai nyújtanak!
 • a Megtakarítási Program keretében, ill. a keretmegbízás során beszerzésre kerülő értékpapírok vonatkozásában tőke -, illetve hozam garancia nincs.

Biztonság

 • a Befektetővédelmi Alap (BEVA) biztosítása 100 000 euró összeghatárig terjed ki
 • Egyenleg lekérdezés, ellenőrzés lehetősége MNB felületen keresztül
 • Az alap teljesítménye, árfolyama folyamatosan nyomon követhető a BAMOSZ honlapján

A tőkepiaci lehetőségekre építő megtakarítási program mellett szól…

 • az aktív portfólió kezelés magasabb hozamot eredményezhet
 • Szerződésszerű teljesítés esetén rendkívül széleskörű program-specifikus díjkedvezmények
 • egyszerű adminisztráció
 • telefonos Ügyfélszolgálat munkanapokon 9:00 – 16:00 óra között
A tőkepiaci lehetőségekre építő megtakarítási program szolgáltatásról, annak igénybevételének feltételeiről szóló fenti tájékoztatás nem teljes körű! Kérjük, hogy figyelmesen tekintse át a CHB munkatársainál elérhető üzletszabályzatot, vonatkozó keretszerződéseket, hirdetményeket, tájékoztatókat, a keretmegbízás tárgyát képező értékpapír kockázatait. Teljes körű információkért forduljon az CHB munkatársaihoz!

Jelen dokumentum sem önmagában, sem részben nem képez ajánlatot, vagy felhívást semmilyen pénzügyi eszköz jegyzésére, vagy megvásárlására, tartására, értékesítésére és sem maga a dokumentum, sem annak bármely tartalma nem tekinthető semmilyen szerződéskötésre, vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, így a dokumentumban szereplő információk csak saját felelősségre használhatók fel.

A Megtakarítási Program, mint hosszú távú konstrukció előtt szükséges alaposan felmérni és megfontolni a konstrukció keretében vállalt Befizetési Vállalás jövedelmi és vagyoni helyzetre gyakorolt jelenlegi és lehetséges jövőbeli hatását.

Befektetési konstrukcióhoz kapcsolódó hosszú távú kötelezettségvállalás alapvető feltételei, hogy a befektető által meghatározott Befizetési Vállalás összege arányban álljon a befektető szerződéskötéskori és a Program ideje alatt valószínűsíthető jövedelmével, valamint a Befizetési Vállalások teljesítése sem a szerződés aláírásakor, sem (várhatóan) a jövőben nem okozzon nehézséget a befektető számára és nem vonjon el forrást a befektető egyéb fontos, aktuális életcéljainak megvalósításától.

Ezen megtakarítási forma alapvető jellegzetessége, hogy a Szolgáltatás keretében befizetett összegek, megtakarítások a befektető keretmegbízása révén értékpapírokba kerülnek befektetésre, ami a megtakarítások tőkepiac hatásainak való kitételével jár együtt.

A Program keretében befizetett pénzeszközeit, megtakarításait a befektető megbízása alapján kifejezetten a tőkepiac hatásainak kívánja kitenni, annak reményében, hogy a megvásárlásra kerülő, mérsékelt, közepes kockázatú pénzügyi eszközök révén, normál piaci környezetben megtakarításai a szerződéses időszak alatt kedvezőbb hozamot biztosítanak, mint az alacsony, alacsonyabb kockázatú befektetések. Fontos, hogy az értékpapírok árfolyama a piaci hatások révén folyamatosan (extrém piaci, gazdasági környezetben, igen jelentős mértékben) változik, változhat és adott időszakban, az értékpapír szempontjából kedvezőtlen piaci helyzetben akár alacsonyabb is lehet, mint az értékpapír beszerzéskori ára, míg kedvező piaci, gazdasági folyamatok esetén az árfolyam jelentősen meghaladhatja a beszerzéskori értéket. Fentiek szerint a befektetések értékesítése időpontjában elérhető árfolyam elsődleges hatással bír a tárgyalt Megtakarítási program számlára befizetett pénzeszközökön elért hozamra.